CARTES ALS REGIDORS
agenda
Autor: Alfons Sant Crist
Categoria: Queixa
Data: dilluns, 24 febrer del 2020
Destinatari:
Ruben Guijarro Palma
REGIDOR DEL GRUP MUNICIPAL PSC
Ruben Guijarro Palma
Concurrència pública Consorci Estrella Sant Crist

Bon dia 

M'adreço a vostè en relació al càrrec que ostenta com a President del Consorci per al desenvolupament de les Àrees Estratègiques de l'Estrella i del Sant Crist.

En relació al procés de concurrència pública que aquest ens va publicar el 6 de febrer de 2019, per adquirir immobles afectats per expropiació pel lateral de l'autopista C-31 al barri del Sant Crist, vull manifestar el següent:

Els propietaris d'immobles afectats per expropiació tenen uns drets que són inherents i no es poden conculcar pel fet de que els propietaris venguin "voluntàriament" els seus immobles al Consorci.

Quan una Administració presenta una valoració a un particular, aquest té dret a rebatre-la o presentar una valoració alternativa i, si no s'arriba a un acord, aleshores, cal anar al jurat del preu just. Primer dret conculcat.

Una vegada es fixa el preu just, l'afectat pot tenir dret a un reallotjament. Segon dret conculcat.

A la valoració final se l'hi ha d'afegir un 5% com a premi d'afecció. Tercer dret conculcat.

Sr. Guijarro: L'actuació del Consorci no s'està efectuant d'una forma del tot apropiada i crec que caldria revisar els expedients ja pagats i, els que vinguin, s'haurien de fer seguint els passos correctes.

D'acord que no és un procés expropiatori, però els immobles són adquirits pel Consorci perquè estan afectats per expropiació i una Administració no pot decidir, unilateralment, que no reconeix els drets de l'expropiat, només pel fet que accepta una valoració per no esperar a l'expropiació pròpiament dita.

Malgrat ser una venda per mutu acord, els drets mencionats cal que siguin respectats, escrupolosament, pel Consorci. Són drets que no es poden ni pagar ni obligar a ningú a que renunciï.

A més, la concurrència està provocant que diversos immobles es tapiin i que, posteriorment, s'ocupin il·legalment, augmentant l'estat de degradació envers els veïns que hi segueixen vivint i transitant pel lateral.

Esperant que s'acceptin els termes proposats, el saluda atentament.

Alfons Sant Crist.

 
Nova carta


Participació ciutadana
Ajuntament de Badalona Pl. Assemblea de Catalunya, 9-11, 93 483 26 00