CARTES ALS REGIDORS
agenda
Autor: Jorge Mateo
Categoria: Queixa
Data: diumenge, 06 octubre del 2019
Destinatari:
Rosa Trenado Sánchez
REGIDORA DEL GRUP MUNICIPAL EN COMÚ PODEM
Rosa Trenado Sánchez
Aparcament

ALCALDE DE BADALONA

SR. ALEX PASTOR LOPEZ

 Com a veïns de la comunitat Plaça Pati de Vela nº1 Badalona 08912

        En moltes ocasions hem contactat per queixar-nos dels problemes que patim a la Plaça, durant els caps de setmana i vigília de festes per l'aparcament de cotxes al passadís d'accés al pàrquing de l'edifici.

       Com al final del carrer té les dues pilones per entrada exclusiva de serveis al passeig, aquesta es converteix en un carrer sense sortida, aquest passadís es converteix en un caos total pels cotxes mal aparcats en doble fila i el tap que es produeix en no tenir sortida carrer.

         En multitud d'ocasions la gent ve amb els cotxes i entren sense mirar en busca d’una plaça d’aparcament lliure, això comporta que es creï un tap al no tenir sortida.

         Es sol·licita a l'Ajuntament, la col·locació de senyalitzacions al principi del carrer on s'indiqui clarament la prohibició de NO aparcar a banda i banda, excepte càrrega i descàrrega en horari i lloc habilitat per a tal ús, així com la senyal que informi que és una via sense sortida.

         Així mateix indicar l'estat penós del paviment provocat tant pel trànsit anteriorment indicat, com per la quantitat de camions que vénen a descarregar diàriament, encara que hi ha més entrades al passeig, aquest sembla ser el més utilitzat de tots. Dit això, caldria sumar-li que durant anys han estat passant vehicles pesats com: camions, grues, excavadores, etc. per a les obres que s'han realitzat.

         La conseqüència de tots aquests motius i la inexistent falta de manteniment és la degradació que ha patit el paviment amb moltes peces trencades, soltes, buides i deteriorades.

         Esperem que sàpiga comprendre i solucionar aquest problema.

    P.S.- Li demanem una entrevista amb vostè per lliurar-li un reportatge amb tota la nostra problemàtica.

Comunitat de propietaris Plaça del Patí de Vela número 1
Fes clic a la imatge per a veure-la en una finestra nova

Resposta

29/10/2019

Benvolgut Sr. Jorge Mateo,


En primer lloc, agrair s'hagi posat en contacte amb l'Ajuntament a través d'aquest mitjà de participació ciutadana.


Referent a la seva queixa sobre la problemàtica que es produeix en aquest carrer els caps de setmana, l’informo que s’han donat ordres per tal que l’entrada del carrer es senyalitzi informant que es tracta d’un carrer sense sortida. Esperem amb aquesta mesura donar solució al problema que ens planteja.


Cordialment,


Rosa Trenado Sánchez

Regidora de Medi Ambient, de Desenvolupament Industrial i Innovació i

Mobilitat

Regidora del Districte 2
Nova carta


Participació ciutadana
Ajuntament de Badalona Pl. Assemblea de Catalunya, 9-11, 93 483 26 00