CARTES ALS REGIDORS
agenda
Autor: Morera
Categoria: Queixa
Data: dilluns, 22 juliol del 2019
Destinatari:
Àlex Pastor López
REGIDOR DEL GRUP MUNICIPAL PSC
Àlex Pastor López
Remodelació de casa sense permisos i sens profesionals adequats

Bon dia Sr Alcalde,

 

Ens posen en contacte amb vosté ja que tenim un tros del C/ Galícia amb C/Sant Vicenç ( Barri de la Morera), on hi ha una illa de cases baixes i antigues. Aquestes cases semblen que estiguin fora de la llei, realitzant obres de construcció, sense permisos, sense professionals adequats, sense tenir coneixement la vostra administració i agafant llum del carrer.

 

Fa anys que vivint aquí i aquesta situació continua duent-se sense que ningú posi fill a l,agulla i el que passarà es que sortiren cremats els edificis del costat també, qualsevol dia. 

 

Actualment la casa baixa ubicada al carrer Galícia, 19. Que li han pintat les reixes de les finestres vermelles, l,han estan remodelant tot el seu interior, sense projecte d,obra consesuat, sense cap arquitecte que hagi signat el projecte, sense permisos de l,ajuntament i el que és més greu sense professionals que facin les obres amb condicions de viabilitat i seguretat.

 

No sé que passa amb aquestes finques que ningú fa un control exhaustiu . Peró que és evident que tenen fetes obres sense que l,Ajuntament hagi tingut coneixement.

L,edifici del C/Galícia, 21 segons numero del carrer. Està registrada catrastalment com a ruïna i aquest edifici encara està enlairat, tampoc no s,intenta vendre i porta anys en condicions deplorables. La primera planta va caure a terra i els seus habitants van haver de marxar fa prop de 45 anys.

Peró ni s, ha tirat a terra com a finca afectada, ni pot viure ningú. Els seus propietaris l,han deixat a la seva sort i tampoc ni la tiren a terra que seria lo seu con a finca ruinosa, ni venen l,edifici i així 40 o 45 anys despres tenim que aguantar un edifici que alberga colónies de coloms i gavines, ratolins i ara colónies de cucarachas.

Perqué l.altre edifici que té davant C/ Galicia, 41 (I), que està okupat, que és un edifici insegur, sense finestres, sense condicions de vida, amb llum punxada ( que sortiren cremats qualsevol dia i vostés ho saben, sense fer cap projecte d.actuació en aquesta zona).

 

 La casa del C/ San Vicenç, 3 . El propietati que viu en aquesta finca realitza obres sense permisos i amplia la seva casa enlairant-la i ampliant-la per ambdos costats.

 

Si es mira per fora hi ha un batiburrillo de cables electrics que entren i surten sense cap lógica i de forma perillosa,d,on s, estan enganxant a la llum i entre totes aquestes edificacions s,estan abastenint sense que la seva Administració faci res al respecte.

 Són vostés el responsables de què un dia pogui passar alguna cosa en aquestes vivendes i en els edificis col.lindants que patiren el foc, la deixadesa administrativa d,obres fetes sense cap seguretat i sense professionals en la materia.

Fecsa Endesa ha vingut, peró no podia entrar a les vivendes sense Mossos i no han trucar tampoc a Mossos per entrar i comprovar aquestes anomalies. Què hem de fer? Esperar a cremar-nos tots??

 

Que hi hagi una finca declarada com  a ruina en el registre catastral i ningú engegi l,enderrocament? (Edifici 21 del C/Gaĺicia)  i ningú ni propietaris ni Ajuntament ejecuti l enderrocament. I hem d.aguantar coloms, excrements, plomes, bichos varios d,aquestes besties. Ratolins i ara cucarachas vermelles que volen, per Déu un fástic, inaguantable, intolerable.

Agreujat per darrera amb altre finca abandonda pels seus propietaris, amb okupes,, que s,estan realizant obres d,augment de habitacions, sense cap ordre ni concert, amb llum punxada. Cohabitant amb ratolins, cucaraches, coloms i població humana que va en augment.  En una finca que pel seu exterior sembla ruinosa, però el més greu es que tenen també punxada la llum i al final sortiren cremats, sense que l,Ajuntament prengui consciencia i ejecuti un pla definitiu amb aquesta zona. 

 Nosaltres ja hem posat en coneixement al respecte de tot aixó al Sr. Josep Ma Roca Cap d, Insalubritat i deficiences técniques d,estructures i al Sr. Ramón DIAZ CANO i el regidor d,urbanisme.

 

 

Però el resultat és el mateix, IMMOBILISME TOTAL EN AQUESTS TEMES TAN GREUS.

EN QUANT A SANITAT, INSALUBRITAT, DEFIECIENCIES ESTRUCTURALS SENSE PERMISOS I PROFESSIONALS ADEQUATS, DEFRAUDACIÓ DE LLUM ELECTRIC ALMENYS DES DE L,ANY 2008, COLONIES DE COLOMS, GAVINES, RATOLINS I ARA CUCARACHES QUE PROVENEN D,AQUESTES FINQUES DEIXADES DE LA SEVA ADMINISTRACIÓ.

 

Ens posen en contacte amb vosté com a maxim representat d, aquesta administració i poder arribar a un control d,aquestes finques en quant obres i que siguin segures,  la llum estigui consensuada amb un tecnic de fecsa endesa per a què poguen viure tranquils i sense por per poder sortir cremats (fets que ja han passat a Badalona). Resoldre el tema de l,edifici ruinós, per acabar amb les colonies de coloms i ratolins que ens aporten aquesta finca que hauria d,estar a terra.

Resoldre de una vegada les colonies assentades de coloms, ratolins, cucaraches que tenim degut a aquests  dues finques deixades ( C/ Galicia, 41 i 41(I) )dels seus propietaris, que tenen lobligatorietat de tenir-les  en òptimes condicions per viure i desenvolupar una vida en òptimes condicions de salubritat i de vida.

 

Poden si us plau fer un estudi amb profunditat i un pla d,acció sobre aquest tros de carrer deixat de banda per la seva administració que creien que són d,entitat prou greus perquè es tapin els ulls i no volgujn mirar aquests aspectes seriosos per la vida de les persones, per la i salubritat i defraudació del fluid electric.

 

 

Sr. Alcalde necessiten i volen que tinguin en compte aquests punts i ho tingui en compte com una prioritat 

 

Una veïna preocupada de la Morera. 
Nova carta


Participació ciutadana
Ajuntament de Badalona Pl. Assemblea de Catalunya, 9-11, 93 483 26 00