Subvencions per a actuacions destinades a fomentar la cultura religiosa en la societat catalana

Al DOGC del 16/04/2015 ha estat publicada l’ORDRE GRI/72/2015, de 2 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a actuacions destinades a fomentar la cultura religiosa en la societat catalana, promoure el diàleg interreligiós com a eina per a la convivència i la tolerància i difondre la realitat i l'actualitat religiosa, i per a l'edició de llibres de temàtica relacionada amb el fet religiós, i s'obre la convocatòria per a l'any 2015.

Podeu consultar-la a l’enllaç:

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6851/1418597.pdf