Subvencions en l'àmbit del tercer sector

L’objectiu de la present resolució és la convocatòria d’ajuts econòmics destinats de forma immediata a servir de foment i de suport al Tercer Sector d’Acció Social d’ àmbit estatal, això és, destinades al manteniment i funcionament de les seus i infraestructures de les associacions, fundacions i entitats d’acció social d’àmbit estatal, reconegudes com a col·laboradores amb l’Administració General de l’Estat en l’àmbit de la Secretaria d’Estat de Serveis Socials e Igualtat, d’acord amb el que estableix el Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de juny, de mesures urgents de naturalesa tributària, pressupostaria i de foment de la investigació, el desenvolupament i la innovació.

 Podeu veure’n la convocatòria aquí