BUTLLETÍ
agenda
Subvenció Cooperació Internacional i Solidaritat
19 de juny de 2013

S'han aprovat inicialment les Bases Reguladores i Convocatoria per a la concessió de subvencions mitjancant el procediment de concurrència competitiva, amb l'objecte de fomentar programes / projectes d'interés públic o social que tinguin com a objectiu donar suport a l'activitat de cooperació internacional i solidaritat local per a l'any 2013.

Podeu veure l'Anunci al BOPB del dia 10 de juny de 2013 aquí

Participació ciutadana
Regidoria de Participació Ciutadana CC. Calisay. Riera Pare Fita, 31, 937 959 777