BUTLLETÍ
agenda
Noves informacions Butlletí del Participa!
28 de abril de 2015

1.- Subvencions per a actuacions destinades a fomentar la cultura religiosa en la societat catalana: Al DOGC del 16/04/2015 ha estat publicada l’ORDRE GRI/72/2015, de 2 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a actuacions destinades a fomentar la cultura religiosa en la societat catalana, promoure el diàleg interreligiós com a eina per a la convivència i la tolerància i difondre la realitat i l'actualitat religiosa, i per a l'edició de llibres de temàtica relacionada amb el fet religiós, i s'obre la convocatòria per a l'any 2015. Podeu consultar-la a l’enllaç:

Http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6851/1418597.pdf

2.- Guia per a la gestió col•laborativa d'espais i equipaments públics, de Xavier Sabaté Rotés: Aquesta Guia és una publicació de la Col•lecció Guies Breus de Participació Ciutadana núm. 5 del Programa d'Innovació i Qualitat Democràtica del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya. Cada vegada més, la ciutadania, organitzada o no, reclama incidir en com es gestionen uns espais que són de tothom. I cada vegada més, apareixen a casa nostra iniciatives de gestió d’espais públics per part d’associacions, plataformes i col•lectius, amb més o menys grau d’autonomia de l’Administració, que és qui té la titularitat d’aquests espais. Les administracions tenen més possibilitats de garantir una gestió adequada dels espais i equipaments de titularitat pública amb la col•laboració dels ciutadans i la societat civil organitzada. Aquesta guia s’ha redactat amb l’objectiu d’oferir criteris, eines i pautes per als agents que vulguin impulsar la gestió d’espais i equipament públics i que això generi uns millors resultats des de tots els punts de vista. I tot plegat, intentant-ho explicar de la manera més senzilla possible. Enllaç de la Guia:

http://www.gencat.cat/governacio/pub/sum/qdem/guiesbreus_5.pdf

3.- Manual d’ ”Open government” per a governants i ciutadania:

Recentment s’ha publicat la Guía práctica para abrir gobiernos. Manual de “open government” para gobernantes y ciudadanos, un document que té per objectiu proporcionar a polítics, funcionaris i professionals les claus per poder donar amb èxit les primeres passes en el llarg camí cap a la consecució de governs més oberts, transparents i participatius.

http://www.gencat.cat/governacio/pub/sum/qdem/guiesbreus_5.pdf

 

Participació ciutadana
Regidoria de Participació Ciutadana CC. Calisay. Riera Pare Fita, 31, 937 959 777