BUTLLETÍ
agenda
Novetats per a les entitats i associacions sense
17 de març de 2015

Xerrada: "Com afecta la Reforma Fiscal, la Llei de Transparència i les subvencions a les entitats?"

Taula Rodona Xerrada, a càrrec de Víctor Garcia, de Suport Associatiu Fundesplai.

Amb la intervenció de la Regidoria d'Hisenda i Manel Calvo, gestor.

Explicació del nou escenari fiscal que afecta a les entitats sense ànim de lucre:

Les novetats en la gestió de les subvencions.

Obligacions relacionades amb l’Impost de Societats.

Obligació d’algunes associacions de portar una comptabilitat per partida doble.

Altres novetats fiscals (model 347, certificat digital, mecenatge, IRPF, IVA).

Novetats i obligacions relacionades amb la llei de transparència.

Obligacions relacionades amb la gestió del voluntariat i del personal contractat a les entitats.

Dia: Dilluns 23 de març

Hora: 18h

  Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament d'Arenys de Mar   

 

Subvencions adreçades a Entitats del Departament de Benestar Social i Família

 

El 16 de març s'han paublicat al DOGC l’ORDRE BSF/44/2015, de 9 de març, l'aprovació de les bases que regeixen la convocatòria ordinària de subvencions del Departament de Benestar Social i Família per a entitats. http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6831/1411105.pdf. La present Ordre conté totes les bases, generals i específiques, de les diferents línies del Departament de Benestar Social i Família adreçades a les entitats de serveis socials i d'altres en matèria de família; lluita contra els maltractaments i contra la violència masclista i familiar; promoció de la gent gran activa; infància i adolescència; immigració; actuacions cíviques, comunitàries i de voluntariat; joventut, i igualtat i no discriminació de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals. Es manté, per tant, la separació entre les bases generals i específiques, de vigència indefinida, d’una banda, i les convocatòries anuals corresponents, de l’altra.

Participació ciutadana
Regidoria de Participació Ciutadana CC. Calisay. Riera Pare Fita, 31, 937 959 777