BUTLLETÍ
agenda
Subvencions 2015 dirigides a les entitats sense à
21 de gener de 2015

- Subvencions a entitats Catàleg 2015 Diputació de Barcelona:

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona del 18 de desembre de 2014 ha aprovat la convocatòria i bases per a l'atorgament de subvencions a favor d'entitats sense finalitat de lucre en l'àmbit de l'Àrea d'Atenció a les Persones (Gerència de Serveis d'Igualtat i Ciutadania, Gerència de Serveis de Benestar Social i Gerència de Serveis d'Educació), i que ha estat publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) de 7 de gener de 2015 . Podeu veure'n més informació aquí

- Concessió de subvencions en l'àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic:

RESOLUCIÓ CLT/2989/2014, de 28 de novembre, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s'aproven les bases específiques que han de regir la . ENLLAÇ PUBLICACIÓ http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6792/1400712.pdf

Participació ciutadana
Regidoria de Participació Ciutadana CC. Calisay. Riera Pare Fita, 31, 937 959 777