Agenda dels Consells Municipals
agenda

Espai on pots consultar el llistat de Consell Municipals de Participació.

Cada Consell té un espai propi per poder participar on line o crear grups de treball.

CONSELL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN

Participació ciutadana
Regidoria de Participació Ciutadana CC. Calisay. Riera Pare Fita, 31, 937 959 777