Servei de Mediació Ciutadana
agenda

Què ofereix la mediació?

El Servei de Mediació Ciutadana de l’Ajuntament d’Arenys de Mar ofereix una eina als veïns i veïnes de la ciutat que permet gestionar les diferències o malentesos que sorgeixen de forma natural en les relacions entre ciutadans/es o entitats.

En concret, es tracta d’un espai neutral on un/a professional en l’àmbit garanteix a les persones implicades l’expressió amb llibertat i respecte de  les qüestions que els afecten.

La mediació és una oportunitat per construir conjuntament solucions satisfactòries per a totes les parts mitjançant el diàleg i la reflexió que facilita la persona mediadora.  

L’objectiu del Servei és estendre un nou model per gestionar les situacions conflictives que  fomenti  el compromís cívic i ciutadà i reforci la convivència.

Qui pot participar/sol·licitar?

Joves, oncles, cosines, empreses, fills, dones, néts, homes, associacions, filles, tietes, àvies, cosins, nétes, avis,... tothom està convidat a participar activament en la gestió constructiva i respectuosa de les seves diferències a través de la mediació.

Com es desenvolupa un procés de mediació?

El procés compta amb l’acompanyament d’un professional que té com a objectiu bàsic millorar la comunicació entre les parts sense intercedir-hi en les decisions que es prenen. Mitjançant la reflexió, el que es pretén és aconseguir solucions construïdes conjuntament entre els implicats que siguin profitoses per a tothom.

De quins temes es parlen?

Es facilita un espai perquè persones amb diferents punts de vista parlin sobre assumptes:

-          Veïnals (neteja, zones comuns, respecte del silenci, obres...)

-          Convivència als espais públics.

-          Escolars.

-          Familiars.

-          Activitats econòmiques.

-          Dificultats en la comunicació.

Quina és la finalitat?

L’objectiu principal de la participació en el procés de mediació és obtenir una millora de les relacions de convivència. Les eines bàsiques per aconseguir-ho són el diàleg i el reconeixement respectuós de les parts amb la col·laboració d’un professional neutral. Garantit això, es fomentarà la consecució d’acords vàlids, responsables i útils per a tothom.

Avantatges

-          Els únics protagonistes són les parts implicades.

-          Procés facilitat per un/una professional.

-          Solucions conjuntes i satisfactòries per ambdues parts.

-          Gratuït.

-          Procés de curta durada.

Característiques

-          Gratuït

-          Voluntari

-          Confidencial

-          Imparcial

-          Pacífic

Contacte

Centre Cultural Calisay.

Riera Pare Fita 31.

Telèfon 93 795977

mediacio@arenysdemar.cat

 

 

 

 

Tríptic Servei de Mediació Ciutadana
PDF
Tríptic del Servei de Mediació el 08 de setembre de 2014
IMG
Imatge del Servei de Mediació Ciutadana el 08 de setembre de 2014

Participació ciutadana
Regidoria de Participació Ciutadana CC. Calisay. Riera Pare Fita, 31, 937 959 777