Servei de Mediació Ciutadana
agenda

Què és la Mediació?

En concret, es tracta d’un espai neutral on un/a professional en l’àmbit garanteix a les persones implicades l’expressió amb llibertat i respecte de  les qüestions que els afecten.

La mediació és una oportunitat per construir conjuntament solucions satisfactòries per a totes les parts mitjançant el diàleg i la reflexió que facilita la persona mediadora.  

L’objectiu del Servei és estendre un nou model per gestionar les situacions conflictives que  fomenti  el compromís cívic i ciutadà i reforci la convivència.

Qui pot participar/sol·licitar?

Joves, empreses, fills, dones, homes, associacions, mares, pares, avis, àvies,... tothom està convidat a participar activament en la gestió constructiva i respectuosa de les seves diferències a través de la mediació.

Com es desenvolupa un procés de mediació?

El procés compta amb l’acompanyament d’un professional que té com a objectiu bàsic millorar la comunicació entre les parts sense intercedir-hi en les decisions que es prenen. Mitjançant la reflexió, el que es pretén és aconseguir solucions construïdes conjuntament entre els implicats que siguin profitoses per a tothom.

De quins temes es parlen?

Es facilita un espai perquè persones amb diferents punts de vista parlin sobre assumptes:

-                    Veïnals (neteja, zones comuns, respecte del silenci, obres...)

-                    Convivència als espais públics.

-                    Escolars.

-                    Activitats econòmiques.

-                    Dificultats en la comunicació.

Quina és la

L’objectiu principal de la participació en el procés de mediació és obtenir una millora de les relacions de convivència. Les eines bàsiques per aconseguir-ho són el diàleg i el reconeixement respectuós de les parts amb la col·laboració d’un professional neutral. Garantit això, es fomentarà la consecució d’acords vàlids, responsables i útils per a tothom.

Avantatges

-                    Els únics protagonistes són les parts implicades.

-                    Procés facilitat per un/una professional.

-                    Solucions conjuntes i satisfactòries per ambdues parts.

-                    *Gratuït (*excepte la mediació familiar)

-                    Procés de curta durada.

Característiques

-                    Voluntari

-                    Confidencial

-                    Imparcial

-                    Pacífic

El Servei d'Informació a la Mediació

Un Servei que permet gestionar les diferències o malentesos que sorgeixen de forma natural en les relacions entre ciutadans/es o entitats i que aplega dues vessants:

A) Un servei que ofereix una eina als veïns i veïnes d'Arenys de Mar i del Maresme Nord.

A través del Centre de Mediació de Dret Privat de la Generalitat de Catalunya qui deriva els mediadors registrats.

Què ofereix?:

-                    Assessorament a la mediació

-                    *Mediació Familiar als veïns i veïnes d'Arenys de Mar i Maresme Nord

-                    Què cal fer per tramitar la mediació?

-         Cada part en conflicte ha de sol·licitar la mediació a través de la sessió informativa prèviament concertada.

- Pagar les tarifes d'acord a l'Ordre JUS/1192017, de 14 de juny

B) Un servei de mediació als veïns i veïnes d'Arenys de Mar

A través del Servei Itinerant de Mediació de la Diputació de Barcelona.

Què ofereix?:

- Mediació i resolució de conflictes en els àmbits comunitari, veïnal, d'espai públic, escolar.

- Assessorament, formació i prevenció dels conflictes a professionals i agents socials.

- Difusió i divulgació de la cultura de la mediació i prevenció de conflictes i convivència.

 

Contacte:

Telèfon 937 959 777

participacio@arenysdemar.cat

igualtat@arenysdemar.cat

Centre Cultural Calisay

Riera Pare Fita 31

 

 

Participació ciutadana
Regidoria de Participació Ciutadana CC. Calisay. Riera Pare Fita, 31, 937 959 777