Pressupostos participatius
agenda

Documents de cadascun dels processos de participació

 

Memòria Pressupost Participatiu 2018
PDF
Memòria Pressupost Participatiu 2018 el 16 de març de 2018

Memòria Pressupost Participatiu 2017
PDF
Memòria Pressupost Participatiu 2017 el 16 de març de 2018

Memòria Pressupost Participatiu 2016
PDF
Memòria Pressupost Participatiu 2016 el 16 de març de 2018

Memòria Pressupost Participatiu 2015
DOC
Memòria Pressupost Participatiu 2015 el 16 de març de 2018

Memòria del Pressupost participatiu 2011
PDF
Memòria del Pressupost participatiu 2011 el 03 de març de 2014


Memòria Participativa: Pressupost participatiu 2010
PDF
Memòria del procés participatiu del Pressupost 2010 el 02 de febrer de 2010

Memòria del Pressupost participatiu 2009
PDF
Memòria del Pressupost participatiu 2009 el 03 de març de 2014

Memòria del Pressupost participatiu 2008
PDF
Memòria del Pressupost participatiu 2008 el 03 de març de 2014

Documents: Seguiment actuacions Pressupost participatiu 2009
JPG
Foto unitat de selectiva platges el 19 de juny de 2009
JPG
Foto 2 unitats de selectiva a les platges el 19 de juny de 2009
JPG
Fotos de l'arranjament de la barana del Camí de Can Quintana Hort del Bisbe el 12 de juny de 2009
JPG
Fotos de l'arranjament de la barana del Camí de Can Quintana Hort del Bisbe el 12 de juny de 2009
JPG
Foto dels bancs de fusta del Parc de Can Quintana el 12 de juny de 2009

Documents: Procés aprovació Pressupost '09
PDF
Acta de l'Audiència Pública 23 d'octubre de 2008 el 04 de desembre de 2008
PDF
Document de presentació Audiència Pública del dia 23 d'octubre de 2008: Pressupost 2009: el 24 de octubre de 2008
PDF
Participació en el Pressupost 09 el 02 de octubre de 2008

Documents: Fase de votació Pressupost participatiu 2009
PDF
On són ubicades les obres que vull votar? el 13 de novembre de 2008
PDF
Com votar el 13 de novembre de 2008
PDF
Punts de votació del procés participatiu el 07 de novembre de 2008
PDF
Punts de votació del procés participatiu el 07 de novembre de 2008

Documents: Resultat i validació propostes Pressupost participatiu 2009
PDF
Acta de l'Audiència informativa del procés participatiu del Pressupost 2009 el 30 de juny de 2008
PDF
Com farem el procés de participació el 27 de juny de 2008
PDF
Procés de Participació: Manteniment i Millora de l'Espai Públic 09 el 25 de juny de 2008
PPT
Presentació Audiència informativa: Participació en el pressupost 2008 i 2009 el 25 de juny de 2008

Documents: Procés del Pressupost participatiu 2008
PDF
Acta de valoració de la Comissió de seguiment el 03 de juliol de 2008
PDF
Resultats de les votacions del procés el 03 de juliol de 2008
PDF
Pla de Mandat 2007-2011 el 08 de gener de 2008
PDF
Proposta de modificació Ordenances fiscals 2008 el 27 de novembre de 2007

Document: Seguiment realització obres votades Pressupost participatiu 2008
PDF
Vista de les obres realitzades el 13 de novembre de 2008

Documents: Obres Seguiment Pressupost participatiu 2008
PDF
Quadre de seguiment de les obres votades al procés de participació en el Pressupost 2008 el 14 de juliol de 2008
DOC
el 03 de juliol de 2008

Participació ciutadana
Regidoria de Participació Ciutadana CC. Calisay. Riera Pare Fita, 31, 937 959 777