Procés per a l'elaboració del Pla Director de Participació Ciutadana d'Arenys de Mar
agenda

Sessió de valoració del Pla de Participació amb la Comissió de Seguiment

El dimecres 11 de març de 2009 la Comissió de Seguiment formada per 16 persones de diferents àmbits associatius i socials de la vila, es reuneix per donar la seva valoració entorn al Pla de Participació Ciutadana d'Arenys de Mar, que va acabar de tancar la fase de diagnosi el passat 22 de gener amb els tallers participatius oberts a la ciutadania. Aquesta sessió servirà per fer balanç del Pla de Participació, en el qual el regidor de Participació Ciutadana, Xavier Febrer, introduirà les possibles línies de futur d'aquest Pla.

Presentació de la diagnosi del Pla de Participació: 22 de gener de 2009

Més d'una trentena de persones van assistir i van poder fer les seves aportacions a la presentació del diagnòstic del Pla de Participació d'Arenys de Mar, que va tenir lloc a les 19h a la sala noble del CC. Calisay.

La presentació va comptar amb la presència de l'Alcalde Ramon Vinyes, qui inicià els parlaments destacant la importància d'aquest Pla per Arenys de Mar.

Seguidament l'equip del Màster de Participació i Polítiques Locals de la Universitat Autònoma de Barcelona, va ser l'encarregat d'explicar el fil conductor del Pla de Participació i exposar els punts destacables del diagnòstic, centrat principalment en: aprofundir en l'anàlisi de l'organització municipal, la visió de la participació des de la vessant política, des de la vessant tècnica, la implicació de la ciutadania i les entitats en el treball de les diferents regidories, l'anàlisi dels òrgans de participació, com per exemple els consells sectorials, i l'anàlisi de les relacions de les entitats, i la relació del teixit associatiu i la ciutadania.

Les principals idees que recullen les visions polítiques, tècniques i ciutadanes s'estructuren entorn: els espais i equipaments, els òrgans estables de participació, els processos i instruments, la dinàmica associativa, el mapa social i la informació i la comunicació d'Arenys de Mar.

A continuació els participants van poder expressar les seves visions i fer propostes a través de grups de treball, que finalment es van reunir per posar en comú totes les aportacions i visions exposades pels portaveus de cada un dels grups.

vistagralposadaencomu_consensus

El regidor de Participació Ciutadana, Xavier Febrer, va fer la cloenda agraint especialment tot l'esforç dels assistents i animant a continuar amb la tasca de la participació conjuntament. 

Aquest acte ha servit de tret final al recull de propostes al Pla de Participació. En aquests moments s'està elaborant el document base del Pla Director de Participació que quedarà enllestit ben entrat al febrer i que servirà com a guia de ruta per aplicar la participació a Arenys de Mar.

 

 

 

Després d'haver treballat en l'elaboració del diagnòstic del Pla de Participació entorn les percepcions i aportacions dels tres nivells consultats: polític, tècnic i ciutadà: amb els consells sectorials de participació, amb les entitats veïnals, esportives, culturals, socials, d'educació, la comissió de seguiment, i en general amb una bona representació dels sectors de la vila. El següent pas és presentar el resultat d'aquesta diagnosi i poder fer la reflexió conjunta amb els arenyencs i arenyenques, per tal de copsar les propostes d'accions de millora a la participació ciutadana.

La cita és el dia 22 de gener a les 19h a la sala noble del CC.Calisay.

 

 

L'Equip de Govern de l'Ajuntament d'Arenys de Mar s'ha proposat com un objectiu estratègic d'aquest mandat, promoure la participació ciutadana i el dinamisme ciutadà i associatiu a Arenys de Mar. Per fer-ho es considera que, abans de res, cal planificar la participació. És a dir, cal analitzar la realitat actual i les diferents voluntats, definir un model de participació ciutadana i uns objectius per al futur i, a partir d'aquí, articular els mecanismes per assolir aquest objectius.

 

El Pla Director de Participació Ciutadana que ara encetem, serà l'instrument que ha de permetre aquesta tasca de planificació de la participació al municipi.

 

Aquest Pla es desenvolupa mitjançant un procés participatiu amb els actors implicats (Ajuntament, ciutadania, entitats i associacions), per tal d'incorporar les diferents visions i opinions sobre aquesta qüestió.

 

Des del mes de febrer de 2008, un equip investigador d'estudiants del Màster en Participació i Polítiques Locals de la Universitat Autònoma de Barcelona està treballant en el document base, que ha de servir per fer aquest Pla Director de Participació Ciutadana. Aquest treball consisteix en conèixer i analitzar la participació a Arenys de Mar i copsar les diferents opinions i visions que existeixen a la vila sobre la participació.

 

En el document que us podeu descarregar més avall a documents i enllaços, hi trobareu una explicació dels objectius i del pla de treball d'aquest projecte.

 

Per a més informació o aclariment, o bé si voleu fer propostes i suggeriments, podeu contactar amb el Servei de Participació Ciutadana: al telèfon 937.959.777, adreçant-vos a l'Edifici Calisay de la Riera Pare Fita, 31 d'Arenys de Mar o bé, per correu electrònic a participacio@arenysdemar.cat o visitant el web de participació de l'Ajuntament d'Arenys de Mar: www.consensus.cat/arenysdemar

 

 

Documents i Multimèdia
PDF
Document Base Pla Director de Participació Ciutadana el 10 de juny de 2013
PDF
Sessió de tancament el 17 de març de 2009
PDF
Explicació procés Pla Director de Participació Ciutadana el 17 de juliol de 2008

Participació ciutadana
Regidoria de Participació Ciutadana CC. Calisay. Riera Pare Fita, 31, 937 959 777