Memòria Pressupost Participatiu 2015
agenda
   

Memòria

DOC

Memòria Pressupost Participatiu 2015
http://http://www.consensus.cat/arenysdemar/index.php?option=com_espais&id=628&Itemid=628
Publicat  el 16 de març de 2018

Participació ciutadana
Regidoria de Participació Ciutadana CC. Calisay. Riera Pare Fita, 31, 937 959 777