Fase deliberativa Pressupost Participatiu 2018
agenda
   

Taller de debat que han de servir per consensuar i prioritzar quines són les propostes que han de passar a la fase de votació:

 

Taller 1: Promoció Econòmica, Turisme i Fires, Seguretat Ciutadana i Mobilitat. 1 de juliol a les 10.30h. Sala Noble. C.C. Calisay.

Taller 2: Urbanisme, Obres i Serveis Municipals i Medi Ambient. 15 de juliol a les 10.30h a la Sala Josep Maria Arnau. C.C. Calisay.

Taller 3: Cultura, Infància i Joventut, Educació, Esports, Participació i Drets Civils. Dissabte 22 de juliol a les 10.30h. Sala Josep Ma Arnau. C.C. Calisay

Taller 4: Serveis Socials i Gent Gran. Dissabte 22 de juliol a les 10.30h. Sala Noble. C.C. Calisay.

TALLERS 1

TALLER 2

TALLER 3 i 4

 

PROMOCIÓ ECONÒMICA, TURISME I FIRES-GOVERNACIÓ I MOBILITAT

 

 

 

 URBANISME, MEDI AMBIENT I SERVEIS MUNICIPALS

 

CULTURA, INF. I JOVENTUT, EDUCACIÓ I ESPORTS, DRETS CIVILS I PARTICIPACIÓ

 

 

SERVEIS SOCIALS I GENT GRAN

 

 

01/07/2017

 

15/07/2017

 

22/07/2017

 

10.30h

 

10.30h

 

10.30h

 

Les propostes consensuades i priotizades als tallers s’elevaran als consells sectorials del mes de setembre, per tal d’acabar de definir i enllestir la llista de votació amb el pressupost definitiu. Als consells sectorials hi estaran representats també, dos portaveus de cada taller i representants de la Comissió de Seguiment.

 

No hi ha cap document i multimèdia
Participació ciutadana
Regidoria de Participació Ciutadana CC. Calisay. Riera Pare Fita, 31, 937 959 777