NOTÍCIA
agenda
Subvencions a entitats privades sense ànim de lucre atenció necessitats educatives persones adulte
Imprimir
Qualificació dels usuaris: / 0
DolentBo 
4767 Resolució de 23 de març de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, per la qual es convoquen subvencions a entitats privades sense afany de lucre per a la realització d'actuacions dirigides a afavorir la utilització de les tecnologies de la informació i de la comunicació per part de l'alumnat que presenti necessitats educatives especials derivades de discapacitat, durant el curs escolar 2015-2016.
 
 
4768 Resolució de 23 de març de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, per la qual es convoquen subvencions a entitats privades sense afany de lucre per a la realització d'actuacions dirigides a la atenció educativa de persones adultes que presenten necessitats educatives especials, durant el curs escolar 2015-2016.
 
Àmbit estatal o supra autonòmic, segons tipus d'actuacions educatives:
a) Desenvolupament de les capacitats i adquisició de les competències básiques.
b) Promoció del desenvolupament integral en aspectes tals com la qualitat de vida, autodeterminació, estimulació cognitiva, comunicació, habilitats personals i socials, coneixement i exercici dels drets de les persones amb discapacitat interdependència, vida autònoma i independient.
c) Participació i inclusió en tots els àmbits de la societat.
d) Manteniment de la seva actualització en els àmbits educatiu, social, personal, cultural i laboral, d'acord amb les seves expectatives, necessitats i interessos.
e) Formació dirigida a la orientació i preparació per a la inserció laboral.
f) Reforç en el ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.
 


 
 
 
< Anterior   Següent >
Participació ciutadana
Regidoria de Participació Ciutadana CC. Calisay. Riera Pare Fita, 31, 937 959 777