NOTÍCIA
agenda
Subvencions adreçades a Entitats del Departament de Benestar Social i Família
Imprimir
Qualificació dels usuaris: / 0
DolentBo 

El 16 de març s'han paublicat al DOGC l’ORDRE BSF/44/2015, de 9 de març, l'aprovació de les bases que regeixen la convocatòria ordinària de subvencions del Departament de Benestar Social i Família per a entitats.  http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6831/1411105.pdf.

La present Ordre conté totes les bases, generals i específiques, de les diferents línies del Departament de Benestar Social i Família adreçades a les entitats de serveis socials i d'altres en matèria de família; lluita contra els maltractaments i contra la violència masclista i familiar; promoció de la gent gran activa; infància i adolescència; immigració; actuacions cíviques, comunitàries i de voluntariat; joventut, i igualtat i no discriminació de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals. Es manté, per tant, la separació entre les bases generals i específiques, de vigència indefinida, d’una banda, i les convocatòries anuals corresponents, de l’altra.

 

 

 
< Anterior   Següent >
Participació ciutadana
Regidoria de Participació Ciutadana CC. Calisay. Riera Pare Fita, 31, 937 959 777