NOTÍCIA
agenda
Convocatòria subvencions del Dep. de Benestar Social i Família per a entitats 2013
Imprimir
Qualificació dels usuaris: / 0
DolentBo 

RESOLUCIÓ BSF/917/2013, de 22 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions del Departament de Benestar Social i Família per a entitats en l'exercici 2013.  (Bases 28 de febrer de 2012).

El termini de presentació del formulari de sol·licitud i de la documentació que l'acompanya és de 20 dies naturals a comptar des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució al DOGC.

En el marc d'aquesta convocatòria es subvencionen el següents programes i activitats:

- Subvencions a entitats per a programes de lluita contra els maltractaments, contra la violència masclista i violència familiar.

- Subvencions a entitats per a programes en matèria d'infància i adolescència.

A) Programa de serveis socials de centres oberts.

B) Programes d'atenció social i educativa davant les situacions de risc.

B.1 Programes d'orientació, assessorament i ajut a la família dirigits a millorar l'entorn familiar i a fer-hi

possible la permanència de l'infant o l'adolescent.

B.2 Programes d'intervenció familiar mitjançant l'establiment de programes socioeducatius per als progenitors, tutors o guardadors.

B.3 Programes d'acompanyament de l'infant o l'adolescent als centres educatius o a altres activitats.

C) Programa de lluita contra els maltractaments a infants i adolescents.

D) Programes preventius d'intervenció socioeducativa diària que es duguin a terme en el marc dels esplais.

E) Programes i actuacions adreçades a entitats col·laboradores amb l'Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats.

E.1 Servei d'habitatge i serveis d'acompanyament en habitatges per a joves, suport educatiu, psicològic, jurídic i sociolaboral.

E.2 Programes diürns preventius per a joves que es troben en situació de risc adreçats a la integració social i la normalització en la vida de la comunitat.

- Subvencions a entitats per a la realització de programes i activitats d'integració social de persones estrangeres immigrades i catalanes retornades.

Grup A. Programes d'acollida.

Es consideren subvencionables:

A.1 Programes de formació en competències lingüístiques bàsiques en llengua catalana.

A.2 Programes d'informació i formació sobre l'entorn social i laboral.

A.3 Programes d'acollida i d'inclusió residencial per a persones en situació de vulnerabilitat social.

Grup B. Programes de promoció d'igualtat d'oportunitats.

Es consideren subvencionables:

B.1 Programes de formació per a la inserció laboral.

B.2 Programes de millora de la capacitat individual.

 
< Anterior   Següent >
Participació ciutadana
Regidoria de Participació Ciutadana CC. Calisay. Riera Pare Fita, 31, 937 959 777